Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.37
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti o ukončení nájemní smlouvy garážového stání dohodou

Rada MČ

I. projednala žádost nájemkyně garážového stání v halových garážích v čp. 1193-4 v ul. Drahoňovského, o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.5.2007


II. schvaluje návrh MK č.6 ze dne 7.5.2007 a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ke garážovému stání dohodou ke dni 31.5.2007.
Po uvolnění garážového stání ukládá vyhlásit výběrového řízení na jeho pronájem.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF