Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.42
ze dne 19.05.2008

Usnesení k žádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou k nebytovému prostoru  v přízemí domu čp. 1238, Galandova ul., Praha - Řepy ke dni  31.5.2008

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce nebytového prostoru v přízemí domu čp.1238 v Galandově ulici, Praha-Řepy, o ukončení nájemní smlouvy dohodou uvedeného nebytového prostoru ke dni 31.5.2008. Dluh na nájemném, dle sdělení správní firmy Optimis s.r.o. ve výši 24.168,-Kč (ke dni 30.4.2008) nájemce zaplatí, v opačném případě bude podána žaloba u OS pro Prahu 6.


II. schvaluje
a) ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru  dohodou ke dni 31.5.2008
b) po uvolnění nebytového prostoru vyhlásit výběrové řízení na jeho pronájem


III. ukládá vedoucí OSOM
a) ukončit nájemní smlouvu ke dni 31.5.2008
b) po uvolnění nebytového prostoru vyhlásit výběrové řízení na jeho pronájem

Tisk Export článku do PDF