Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.48
ze dne 02.09.2009

Usnesení k žádosti o úhradu finančních nákladů, spojených s přestěhováním do náhradního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana XY, bytem Makovského 1225, Praha 6 - Řepy o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu.


II. SCHVALUJE

úhradu finanční částky ve výši 3.570,- Kč jako náhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu v 8. podlaží domu čp. 1225 v ulici Makovského, Praha 6 – Řepy.


III. ZAMÍTÁ

proplacení nákladů ve výši 30.000,- Kč za zasklení lodžie v původním bytě z roku 1996 s tím, že rozhodnutí o příspěvku na nové zasklení lodžie v náhradním bytě bude předmětem dalšího rozhodnutí.


IV. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM prověřit možnost přeinstalace a následně informovat RMČ.


V. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat podle usnesení

Tisk Export článku do PDF