Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.21
ze dne 22.07.2009

Usnesení k žádosti o úhradu finančních nákladů, spojených s přestěhováním do náhradního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA 

žádost paní XY, bytem Galandova čp. 1241, Praha 6 - Řepy o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu.


II. SCHVALUJE

vyplacení finanční částky dle podrobného rozpisu doloženého doklady o platbě v žádosti, jako náhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu č. XY v 1. podlaží domu čp. 1241 v ulici Galandova z původního bytu č. XY v přízemí domu čp. 1143, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat podle usnesení

Tisk Export článku do PDF