Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.47
ze dne 21.01.2008

Usnesení k žádosti o svěření správy nemovitostí ve vlastnictví hl.m. města

Rada MČ

I. projednala návrh, aby MČ Praha 17 požádala co nejdříve o svěření správy  bytových domů v ul. Mrkvičkova č.p. 1350-1355, 1356-1360, 1361-1365, 1366-1369, 1370-1377, jakmile bude vypořádán převod ze státu na hl.m. Prahu. 


II. souhlasí a předkládá  výše uvedený návrh ZMČ


III. ukládá starostce postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF