Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.3
ze dne 09.03.2009

Usnesení k žádosti o stanovisko k úpravě územního plánu „Obytný okrsek Řepy Žalanského“

Rada MČ

I. projednala žádost o stanovisko k úpravě územního plánu „Obytný okrsek Řepy Žalanského“ - navýšení kódu míry využití území na D


II. nesouhlasí s úpravou územního plánu (navýšení kódu míry využití z B na D). Pozemek č. p. 1436.k.ú. Řepy, který je ve vlastnictví HMP svěřená správa M.č. Praha 17 požadujeme zanechat jako přístupovou cestu k nemovitosti č.p. 71/3. Doporučuje se danou lokalitu řešit umístěním rodinných domů se sedlovými střechami vzhledem k okolní historické zástavbě.


III. ukládá OÚRI zajistit potřebné

Tisk Export článku do PDF