Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.45
ze dne 05.08.2009

Usnesení k žádosti o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu pozemku parc. č. 1293/808 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu pozemku parc. č. 1293/808 v k. ú. Řepy


II. SOUHLASÍ

s  úplatným převodem nebo pronájmem pozemku parc. č. 1293/808 v k. ú. Řepy. Upozorňujeme, že na pozemku se nachází stávající vodovodní řad DN 1200 s ochranným pásmem.


III. UKLÁDÁ

OÚRI informovat MHMP odbor obchodních aktivit

Tisk Export článku do PDF