Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.36
ze dne 10.12.2007

Usnesení k žádosti o proplacení částky  za varnou desku v bytě v 7.podlaží, Vondroušova 1193, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce bytu  v 7. podlaží domu čp. 1193 , Vondroušova ulice, Praha 6 -Řepy o proplacení částky za  varnou desku a informaci Optimis s.r.o. o dlužné částce  za nesplacenou zůstatkovou hodnotu původní varné desky.

II. neschvaluje proplacení částky  za varnou desku panu XY, nájemci bytu, Vondroušova 1193, Praha 6 - Řepy

III.schvaluje odpuštění doplacení částky  za nesplacenou zůstatkovou cenu původní varné desky, která byla zničena  nevhodným užíváním  panu XY, nájemci bytu Vondroušova 1193, Praha 6 - Řepy

IV. doporučuje panu XY, aby se obrátil na sociální odbor ÚMČ Praha 17 s žádostí o finanční pomoc. 

V. ukládá vedoucí OSOM  vyrozumět žadatele a správní firmu Optimis

Tisk Export článku do PDF