Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.16
ze dne 03.10.2007

Usnesení k žádosti o pronájem pozemku p.č. 1293/943, 1293/945

Rada MČ

I. projednala  návrh na souhlas s hostováním Cirkusu Berousek Sultan v lokalitě sídliště Řepy - konečná stanice tramvají ul.Drahoňovská - termín 5.11. - 18.11.2007 . Současně projednala návrh na uzavření smlouvy o pronájmu pozemků na tento termín, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 17 tj. pozemek p.č. 1293/943 o výměře 95m2, pozemek p.č. 1293/945 o výměře 15m2, ostatní pozemky potřebné k provozu cirkusu nejsou ve vlastnictví MČ Praha 17.


II. schvaluje návrh na souhlas s hostováním Cirkusu Berousek Sultan  a pronájem pozemků p.č. 1293/943, 1293/945 na termín 5.11. - 18.11.2007.


III. ukládá OSOM  postupovat  dle tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF