Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.29
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou

Rada MČ

I. projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě čp. 1280 ve Španielově ulici na dobu neurčitou.


II. zamítá žádost s tím, že nájemní smlouva č. 4592 bude prodloužena dodatkem č. 2 na dobu určitou do 31.8.2009.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF