Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.21
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu . v 7. podlaží domě čp. 1164 ve Vondroušově ul., Praha 17 - Řepy na dobu neurčitou

Rada MČ

I. projednala žádost nájemců bytu v domě čp. 1164 ve Vondroušově, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou.


II. schvaluje vystavení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 5081/05 ze dne 6.6.2005 na dobu neurčitou.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF