Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.17
ze dne 09.01.2008

Usnesení k žádosti o převod nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 v přízemí a č. 302 v suterénu domu čp. 1227, v Makovského ulici, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , bytem Makovského 1226, o převod nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1227 (prodejna potravin) a č. 302 v suterénu domu čp. 1227 (sklad) v Makovského ulici, Praha - Řepy za stejných podmínek původní nájemní smlouvy ke dni 30.1.2008 za účelem prodejny kosmetiky a skladu

II. schvaluje vydání souhlasu s převodem nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 v přízemí (prodejna potravin) a č. 302 v suterénu domu (sklad) čp. 1227, Makovského ul., Praha - Řepy na nového nájemce paní XY , bytem Makovského 1226 za podmínek původní nájemní smlouvy za účelem prodejny kosmetiky a skladu s tím, že nový nájemce do 60ti dnů od podpisu nájemní smlouvy provede rekolaudaci nebytového prostoru v přízemí, která bude v souladu s předmětem podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru.

III. ukládá vedoucí OSOM dát pokyn k vystavení nové nájemní smlouvy k předmětným nebytovým prostorům a upozornit nového nájemce na plánovanou opravu domu v roce 2008-2009.

Tisk Export článku do PDF