Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.14
ze dne 24.09.2008

Usnesení k žádosti o převod nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost firmy NEEL  o převod nájemní smlouvy


II. schvaluje převod nájemní smlouvy firmy MAGIC PERSONALITY na firmu NEEL ke dni 1.10.2008 za podmínky vypořádání všech závazků.


III.  ukládá OŠK vypracovat dodatek ke smlouvě ze dne 20.2.2006 (nebo případně vypracovat novou smlouvu) a informovat firmu o rekonstrukci ZUŠ v roce 2009 a s tím související výpovědí.

Tisk Export článku do PDF