Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.38
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti o předložení investičních záměrů

Rada MČ

I. projednala žádost Tomáše Fanty, předsedy FV, o předložení investičních záměrů MČ v období 2007 - 2010 v souvislosti s vypracováním analýzy cen odprodeje bytových jednotek


II. schvaluje žádost


III. ukládá OÚRI a EO ve spolupráci s FV postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF