Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.44
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti o poskytnutí slevy z nájmu za nebytový prostor v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost nájemce nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 17 o poskytnutí slevy z nájmu do doby zahájení provozu - předpoklad je srpen 2007, a to z důvodu nutných úprav a oprav.


II. zamítá poskytnutí slevy na nájemném za nebytový prostor v Jiránkově ulici čp. 1136, Praha 17 - Řepy.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení .

Tisk Export článku do PDF