Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.12
ze dne 02.05.2007

Usnesení k žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky

Rada MČ

I. projednala žádost zaměstnance o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 25.000 Kč


II. souhlasí. Půjčka bude uhrazena v pravidelných měsíčních splátkách do 31.12.2007.


III. ukládá EO a personálnímu oddělení postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF