Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.36
ze dne 20.05.2009

Usnesení k žádosti o odsouhlasení převedení nedočerpaných finančních prostředků poskytnutých v roce 2008 občanskému sdružení Vlastní cestou

Rada MČ

I. SCHVALUJE,

na základě předložené žádosti občanského sdružení Vlastní cestou, ponechání nedočerpaných finančních prostředků z roku 2008 ve výši 24 557, - Kč a jejich převedení do roku 2009. Prostředky budou využity ke stejnému účelu.


II. UKLÁDÁ

KTA - Bc. Evě Soukupové informovat předsedkyni sdružení Vlastní cestou, paní Janu Draslarovou, ve znění usnesení č. I.

Tisk Export článku do PDF