Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.18
ze dne 20.08.2008

Usnesení k žádosti o odslužebnění bytu , nájemce pana XY, v domě čp. 1137, Jiránkova ul., Praha- Řepy .  Prodej BJ bude ve IV. etapě

Rada MČ

I. projednala žádost  o odslužebnění bytu , nájemce pana XY, strážníka městské policie,  v domě čp. 1137, Jiránkova ul., Praha- Řepy. Dům je určen k odprodeji


II. neschvaluje odslužebnění bytu  v domě čp. 1137, Jiránkova ul., Praha - Řepy z důvodu, že ve stanovených  Zásadách  prodeje bytových jednotek v panelových domech v majetku MČ Praha 17, schválených usnesením ZMČ Praha 17 č. 13.5. ze dne 25.6.2008 je na straně č. 4  stanoveno: služební byty v domech určených k odprodeji zůstanou v majetku MČ


III. ukládá vedoucí OSOM zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF