Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.28
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti o možnost splácení poplatků z prodlení

Rada MČ

I. projednala žádost nájemců bytu, v domě čp. 1195 ve Vondroušově ulici, o uzavření splátkové dohody na úhradu poplatků z prodlení s měsíčními splátkami ve výši 1.500,- Kč.


II. zamítá žádost s tím, že stanovuje ve smyslu ustanovení § 89 odst.2. písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, v platném znění uzavření splátkové dohody na částku 50.554,- Kč s měsíčními splátkami ve výši 2.810,- Kč


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF