Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 59.28
ze dne 08.04.2009

Usnesení k žádosti o dotaci ke krytí části nákladů spojených s výměnou oken pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150-1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6

Rada MČ

I. schvaluje pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150-1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6 dotaci na úhradu části nákladů spojených s výměnou oken ve výši 1 118 460,- Kč dle „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken“


II. schvaluje, aby dotace ve výši 1 118 460,- Kč byla poskytnuta z rozpočtu městské části Praha 17 pro rok 2009 po provedeném rozpočtovém opatření, kde zdrojem této dotace budou finanční prostředky fondu obnovy majetku městské části


III. ukládá ekonomickému odboru postupovat dle bodu I. tohoto usnesení


IV. ukládá ekonomickému odboru uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1150-1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6


Na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou části Praha 17 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1150-1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6 provést převod finančních prostředků ve výši 1 118 460,- Kč z účtu městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150-1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6


V. zmocňuje starostku městské části-paní Jitku Synkovou k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 17, Žalanského 291, Praha 6 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1150-1153  se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6

Tisk Export článku do PDF