Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.1
ze dne 23.04.2008

Usnesení k žádosti o dočasné navýšení počtu pracovníků odborů

Rada MČ

I. bere na vědomí informaci o požadavku na dočasné navýšení počtu pracovníků po dobu implementace nového informačního systému úřadu a prodeje bytového fondu.


II. souhlasí s přechodným navýšením počtu pracovníků na dobu nezbytnou, nejvýše 2 roky v následujících organizačních složkách :
a) ekonomický odbor - 1 pracovník
b) oddělení informatiky - 1 pracovník


III. schvaluje dodatek organizačního řádu č.4

Tisk Export článku do PDF