Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.8
ze dne 05.09.2007

Usnesení k žádosti  S.V.P. Stavební práce s.r.o., o instalaci nouzového napájení základnové stanice společnosti T-Mobil na střešní nástavbě objektu  čp. 1227  v ul. Makovského Praha Řepy

Rada MČ

I. projednala  žádost  společnosti S.V.P. Stavební práce s.r.o., Stavební a inženýrská společnost U Rakovky 436, Praha 4 - Kunratice,  o  instalaci  nouzového napájení základnové stanice společnosti GSM společnosti T-Mobil umístěné na střešní nástavbě objektu čp. 1227 v ul. Makovského.

II. schvaluje   instalaci  nouzového  napájení  základnové  stanice  společnosti  T-mobil, která spočívá v instalaci uzamykatelného rozvaděče RDA na fasádě pod podestou přístupu zadního vchodu, vedle okna místnosti suterénu. Z rozvaděče RDA bude  napojen kabel CYKY-J, který průrazem zaústí do suterénní místnosti, odkud bude pokračovat pod stropem uložený do bílé plastové vkládací lišty. Dále povede do chodby suterénu do patrové elektroměrové rozvodnice, kterou bude stoupat až do posledního patra. Veškeré nové průrazy budou opatřeny systémem požární ochrany HILTI. Při dlouhodobém výpadku el. energie bude k přívodce pomocí prodlužovacího kabelu připojen dieselagregát, který bude zajišťovat napájení základnové stanice.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto  usnesení.

Tisk Export článku do PDF