Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.39
ze dne 21.01.2008

Usnesení k žádosti  paní XY  o uzavření nájemní smlouvy k nebytové jednotce v suterénu domu čp. 1165 za účelem skladu, kterou má v užívání

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , nájemkyně bytu v dom¨ě čp. 1165, Vondroušova ulice, Praha 17 - Řepy o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v suterénu domu čp. 1165 za účelem skladu. Tento nebytový prostor užívá od roku 1997 na základě dodatku k NS na byt a nájemné je řádně hrazeno.


II. schvaluje  uzavření nájemní smlouvy s paní XY  k nebytovému prostoru v suterénu domu čp. 1165 ve Vondroušově ulici, Praha 17 - Řepy,  uvedenému v prohlášení vlastníka pod č.1165/101, o vel. 11,4m2 na dobu neurčitou. Výše základního nájemného je stanovena na 420,-Kč/m2/rok (bez služeb) a bude každoročně upravována přepočtem koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem, vyjadřujícím míru inflace za celý předcházející rok.


III. ukládá vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF