Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.11
ze dne 19.11.2008

Usnesení k žádosti  paní XY  o udělení souhlasu s podnájmem části nebytového prostoru ordinace č.307 K, Žufanova 1113, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemce nebytového prostoru č. 307 K – ordinace ve 4. podlaží domu čp. 1113 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy o udělení souhlasu s podnájmem části nebytového prostoru  paní XY, bytem Šimonova 1102, Praha 6- Řepy 


II. schvaluje podnájem části nebytového prostoru č.307 K – ordinace praktického lékaře ve 4. podlaží domu čp. 1113 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy  paní XY, bytem Šimonova 1102, Praha 6-Řepy  na dobu určitou do 31.3.2011


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele o vydání souhlasu s podnájmem nebytového prostoru a informovat správní firmu Optimis

Tisk Export článku do PDF