Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.11
ze dne 09.01.2008

Usnesení k žádosti  paní XY , Makovského 1227 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , nájemkyně bytu  o vel. 3+1/L v  domě čp. 1227 v Makovského ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou.


II. schvaluje vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4413 ze dne 27.1.2003 na dobu neurčitou, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4413 ze dne 27.1.2003 na dobu neurčitou, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tisk Export článku do PDF