Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.3
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti  o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY  o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě čp. 1263 ve Španielově ulici


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF