Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.26
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti nájemníků domů čp. 1126-1128 v ul. Socháňova o úpravy na strojovnách výtahů

Rada MČ

I. projednala žádost nájemníků domů čp. 1126-1128 v ul. Socháňova o provedení stavebních úpravy na strojovnách výtahů na střeše panelového domu čp. 1126-1128 v ul. Socháňova.


II. schvaluje realizaci výměny oken na strojovnách výtahů objektů čp. 1126-1128, 1129-1131 a 1132-1134 v ul. Socháňova a postupovat dle vyjádření správní firmy OPTIMIS.


III. ukládá OSOM ve spolupráci se správní firmou OPTIMIS, spol. s r.o.postupovat ve smyslu tohoto usnesení a vyrozumět žadatele.

Tisk Export článku do PDF