Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.27
ze dne 04.06.2007

Usnesení k žádosti nájemců domu čp. 241, Čistovická ulice č. 22, v k.ú. Řepy o prodej obecních bytů <br />do osobního&nbsp; vlastnictví

Rada MČ

I. projednala žádost nájemců domu čp.241, Čistovická ulice č. 22, v k.ú. Řepy o zařazení
domu do prodeje, resp. o prodej obecních bytů do vlastnictví .


II. zamítá žádost nájemců domu čp. 241, Čistovická ulice č. 22, v k.ú. Řepy o zařazení domu
do prodeje.


III. ukládá OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF