Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.44
ze dne 06.08.2008

Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul. Žufanova čp. 1112 , v k.ú. Řepy o prodej obecních bytů do osobního vlastnictví

Rada MČ

I. projednala žádost nájemců bytového panelového domu ul. Žufanova čp. 1112 v k.ú. Řepy o  zařazení domu do prodeje, resp. o prodej obecních bytových jednotek do osobního vlastnictví


II. nesouhlasí a doporučuje  ZMČ neschválit žádost nájemců bytového panelového domu ul. Žufanova čp. 1112 v k.ú. Řepy o zařazení domu do prodeje z důvodu, že seznam domů určených k prodeji  byl již schválen ZMČ usnesením  č.5.15 ze dne 16.5.2007 a 6.9. ze dne 13.6.2007 . V případě, že MČ zůstane po prodeji bytů v majetku dostačující podíl podlahové plochy pro potřeby obce, budou MČ nabídnuty k odprodeji další domy (byty).


III. ukládá vedoucí OSOM  předložit návrh  na jednání ZMČ dne 17.9.2008

Tisk Export článku do PDF