Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.20
ze dne 03.10.2007

Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul.  Vondroušova čp. 1195 až 1198, v k.ú. Řepy o  prodej  obecních bytů do osobního vlastnictví

Rada MČ

I. projednala žádost nájemců bytového panelového domu ul. Vondroušova čp. 1195 až 1198 v k.ú. Řepy o zařazení domu do prodeje, resp. o prodej obecních bytových jednotek do osobního vlastnictví.


II. nedoporučuje ZMČ schválit žádost nájemců domu Vondroušova čp. 1195 až 1198 v k.ú Řepy o zařazení domu do prodeje z důvodu, že seznam domů určených k prodeji byl již ZMČ usnesením č. 5.15 ze dne 16.5.2007 a č. 6.9. ze dne 13.6.2007 schválen. V případě, že MČ zůstane po prodeji bytů v majetku dostačující podíl podlahové plochy bytů pro potřeby obce, budou MČ nabídnuty k odprodeji další domy(byty).


III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ až po ukončení současného schváleného prodeje bytů.

Tisk Export článku do PDF