Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.28
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul. Bazovského čp. 1118 až 1120, v k.ú. Řepy o prodej obecních bytů do osobního vlastnictví

Rada MČ

I. projednala žádost nájemců bytového panelového domu ul. Bazovského č.p. 1118 až 1120 v k.ú. Řepy o zařazení domu do prodeje, resp. o prodej obecních bytových jednotek do osobního vlastnictví.


II. nedoporučuje ZMČ schválit žádost nájemců domu Bazovského č.p. 1118 až 1120 v k.ú. Řepy o zařazení domu do prodeje z důvodu, že seznam domů určených k prodeji byl již ZMČ usnesením č. 5.15 ze dne 16.5.2007 a č. 6.9. ze dne 13.6.2007 schválen.
V případě, že MČ zůstane po prodeji bytů v majetku dostačující podíl podlahové plochy, budou MČ nabídnuty k odprodeji další domy (byty)


III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.
Tisk Export článku do PDF