Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.27
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul. Žufanova čp. 1093 až 1095, v k.ú. Řepy o prodej obecních bytů do osobního vlastnictví

Rada MČ

I. projednala žádost nájemců bytového panelového domu ul. Žufanova čp. 1093 až 1095 v k.ú. Řepy o zařazení domu do prodeje, resp. o prodej obecních bytových jednotek do osobního vlastnictví.


II. nedoporučuje ZMČ schválit žádost nájemců domu čp. 1093 až 1095 ul. Žufanova v k.ú. Řepy o zařazení domu do prodeje z důvodu, že seznam domů určených k prodeji byl již ZMČ usnesením č. 5.15 ze dne 16.5.2007 a č. 6.9. ze dne 13.6.2007 schválen.
V případě, že MČ zůstane po prodeji bytů v majetku dostačující podíl podlahové plochy, budou MČ nabídnuty k odprodeji další domy (byty).


III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.
Tisk Export článku do PDF