Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.22
ze dne 02.05.2007

Usnesení k žádosti nájemce nebytového prostoru č. 302 umístěného v přízemí Kulturního domu Průhon, Socháňova 1220, Praha - Řepy společnosti MASO A-Z s.r.o. se sídlem Strakonická 409, Praha 5 jednatelem společnosti, o souhlas s převodem nájemní smlouvy na nového nájemce

Rada MČ

I. projednala žádost nájemce nebytového prostoru č. 302 umístěného v přízemí Kulturního domu Průhon, Socháňova 1220, Praha - Řepy společnosti MASO A-Z s.r.o. se sídlem Strakonická 409, Praha 5 zastoupená jednatelem společnosti, o souhlas s převodem nájemní smlouvy na nového nájemce za stávajících podmínek nájemní smlouvy a stejných platebních podmínek (výše nájemného).

II. schvaluje vydání souhlasu s převodem nájemní smlouvy na nového nájemce za stávajících podmínek nájemní smlouvy a za stejných platebních podmínek (výše nájemného). Se stávajícím nájemcem nebytového prostoru - společností MASO A-Z s.r.o. bude ukončena nájemní smlouva dohodou a s novým nájemcem nová smlouva o nájmu nebytových prostor č. 302 v přízemí Kulturního domu Průhon, Socháňova 1220, Praha - Řepy.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF