Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.3
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žádosti MP o výměnu mobilních telefonů

Rada MČ

I. byla seznámena s požadavkem MP na výměnu mobilních telefonů pro okrskáře.


II. schvaluje zakoupení čtyř mobilních telefonních přístrojů v požadované kvalitě a jejich následné zapůjčené pro služební účely okrskářů MP s působištěm na území Řep.


III. ukládá OHOS přípravu smlouvu o zapůjčení, financování bude zajištěno z kapitoly 09 - Vnitřní správa.
Tisk Export článku do PDF