Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.21
ze dne 20.08.2007

Usnesení k žádosti manželům XY ,  Bazovského 1118 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  o vel. 2+kk s přísl. v domě čp. 1118 v Bazovského ulici.


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu .


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF