Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.10
ze dne 20.08.2007

Usnesení k žádosti manželů XY, Španielova 1272, o umožnění odkoupení bytové jednotky

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY , Španielova 1272 v m.č. Praha 17 o umožnění odkoupení  bytové jednotky  ul. Španielova v m.č. Praha 17 po vyrovnání závazků vůči MČ Praha 17 - prodej I.etapa

II. doporučuje schválit prodej jednotky  manželům XY  ve   smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,
v platném znění o převodu vlastnictví jednotek v ul. Španielova č.p. 1270 až 1276 v m.č. Praha 17
(spoluvlastnický podíl na společných částech domu  741/85283; cena bytové jednotky  vč. podílu na
pozemcích činí 499 960,-Kč )

III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF