Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.27
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žádosti manželů XY o prominutí dlužného nájemného s příslušenstvím za byt v Žufanově ulici čp. 1098

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY o prominutí dlužného nájemného s příslušenstvím za byt v Žufanově ulici čp. 1098


II. zamítá žádost s tím, že budou dokončena všechna probíhající soudní řízení ve věci dlužného nájemného a přivolení k výpovědi z nájmu bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF