Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.29
ze dne 02.05.2007

Usnesení k žádosti manželů o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku v ul. Španielova 1274, Praha - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku v ul. Španielova Praha - Řepy.


II. schvaluje ve smyslu ust. § 517 občanského zákoníku prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku v ul. Španielova Praha - Řepy, a stanovuje náhradní lhůtu k plnění a to do 15.5.2007. V případě nedodržení ani této náhradní lhůty, zmocňuje Rada starostku MČ Praha 17 k odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky v ul. Španielova v Praze - Řepích, registrovanou pod č. SM0700000016. Dále žadatelé doloží neprodleně úvěrovou smlouvu. V opačném případě bude od smlouvy odstoupeno.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF