Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.44
ze dne 04.05.2009

Usnesení k žádosti manž. XY o stažení výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA

opakovanou žádost manželů XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. XY o vel. 2+k.k. v 11. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy


II. SCHVALUJE

zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. XY o vel. 2+k.k. v 11. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy s tím, že ponechá manžele XY bydlet v bytě, který zůstává bytem obecním, s podmínkou, že manželé XY vezmou zpět žalobu na určení neplatnosti výpovědi a uhradí náklady soudního řízení.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF