Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.21
ze dne 09.03.2009

Usnesení k žádosti manž. XY o posouzení zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala  žádost manželů XY o posouzení výpovědi z nájmu bytu o vel. 3+1/L v 6.podlaží domu čp.1263 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1263 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy s tím, že ponechá  manžele XY bydlet v bytě, který zůstává bytem obecním, za podmínky, že vezmou zpět žalobu na určení neplatnosti výpovědi a uhradí náklady soudního řízení


III. ukládá vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF