Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.13
ze dne 09.01.2008

Usnesení k žádosti JUDr. Vlasty Skálové v zastoupení pana XY , Španielova 1261

Rada MČ

I. projednala žádost JUDr. Vlasty Skálové v zastoupení jejího mandanta pana XY , Španielova 1261, o navázání nové nájemní smlouvy.


II. schvaluje navázání nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s podmínkou, že žalobce vezme zpět žalobu o neplatnost výpovědi z nájmu bytu vedenou u OS pro Prahu 6 pod sp. zn. 8C 216/2007 a zaplatí náklady tohoto soudního řízení.


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady.

Tisk Export článku do PDF