Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.45
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti firmy GUNA spol. s.r.o., se sídlem Nevanova 1050 o změnu v sortimentu v nebytovém prostoru v přízemí objektu čp. 1220 v ulici Socháňova, Praha 17 - Řepy (KS Průhon)

Rada MČ

I. projednala žádost firmy GUNA spol. s.r.o., se sídlem Nevanova 1050 o změnu v sortimentu v nebytovém prostoru v přízemí objektu čp. 1220 v ulici Socháňova, Praha 17 - Řepy (KS Průhon)


II. zamítá žádost firmy GUNA spol. s.r.o., se sídlem Nevanova 1050 o změnu v sortimentu v nebytovém prostoru v přízemí objektu čp. 1220 v ulici Socháňova, Praha 17 - Řepy (KS Průhon)


III. schvaluje revokaci usnesení RMč č.7.18 ze dne 14.3.2007 a vyhlášení nového výběrového řízení na nebytový prostor č.308 v přízemí objektu Socháňova čp. 1220, Praha 17 - Řepy


IV. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF