Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.10
ze dne 17.09.2007

Usnesení k žádost o pronájem úklidové místnosti v přízemí domu čp.1223 v Makovského ul. Praha - Řepy jako WC a využití původního WC v suterénu domu jako úklidové místnosti

Rada MČ

I. byla seznámena se žádostí pna XY , nájemce nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1223 , Makovského ulice (cukrárna) o změnu využití úklidové místnosti v přízemí domu jako WC. Podmínkou je zřízení úklidové místnosti ze stávajícího WC v suterénu domu vlastním nákladem žadatele. Nově zřízená místnost WC v přízemí domu bude jmenovanému pronajata za stejných podmínek dle smlouvy o nájmu nebytového prostoru prodejny-cukrárny.

II. schvaluje návrh majetkové komise č. 10 ze dne 10.9.2007 vyhovět žádosti o změnu účelu užívání místnosti v přízemí domu jako WC a v suterénu domu zřízení úklidové místnosti vlastním nákladem žadatele. Nově zřízená místnost WC v přízemí domu bude nájemci pronajata za stejných podmínek smlouvy o nájmu  nebytového prostoru - cukrárny, tj. 1614,76 m2/rok (bez služeb).

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF