Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.3
ze dne 28.01.2009

Usnesení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Poradenská činnost k vypracování projektů z fondů EU a jejich administrace včetně kompletního zpracování jednotlivých výzev"

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výběru dodavatele služby "Poradenská činnost k vypracování projektů z fondů EU a jejich administrace včetně kompletního zpracování jednotlivých výzev"


II. schvaluje vyhlášení výzvy na základě projednaného zadání


III. ukládá tajemníkovi zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF