Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.8
ze dne 15.06.2009

Usnesení k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy nové budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA

vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střechy nové budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“


II. SOUHLASÍ

s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střechy nové budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“


III. SOUHLASÍ

s financováním z hospodářské činnosti úřadu, z nájemného, které VŠRR hradí na účet MČ Praha 17


IV. UKLÁDÁ

odboru školství a kultury, aby ve spolupráci s odborem územního rozvoje a investic zajistit vše potřebné, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF