Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.36
ze dne 28.01.2009

Usnesení k využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách základních a mateřských škol

Rada MČ

I. projednala problematiku výstavby nových zařízení, které by k výrobě tepla a elektřiny využívaly obnovitelné zdroje energie.


II. ukládá odboru školství a odboru územního rozvoje a investic prověřit možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v budovách základních a mateřských škol na území MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF