Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.25
ze dne 12.01.2009

Usnesení k využití volného nebytového prostoru – ateliéru Nevanova čp. 1055

Rada MČ

I. projednala uvolnění nebytového prostoru č.301 (ateliér) v přízemí domu čp. 1055 v ul. Nevanova o velikosti 1+k.k. s příslušenstvím  ( 36,9m2) s lodžií  (celkem 42,9m2)


II. schvaluje návrh OSOM rekolaudovat výše uvedený nebytový prostor na bytovou jednotku o vel. 1+ k.k. s příslušenstvím, bez stavebních úprav. Po vydání rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 17 o změně  užívání nebytového prostoru – ateliéru na bytovou jednotku zajistí správní firma Optimis s.r.o  základní vybavení bytové jednotky


III. ukládá vedoucímu  OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF