Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.1
ze dne 06.03.2008

Usnesení k vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v roce 2007 a žádost o navýšení rozpočtu na rok 2008 předložené Klubem občanů bezbariérového domu Vondroušova 1193, 1194

Rada MČ

I.  bere na vědomí vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu městské části v roce 2007, které předložil Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova 1193, 1194.


II. doporučuje navýšit příspěvek na rok 2008 pro Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova 1193, 1194 o částku 55 tis. Kč z finančních prostředků, které městská část získá z výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

Tisk Export článku do PDF