Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.3
ze dne 02.09.2009

Usnesení k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161-1166, Vondroušova 1161, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SOUHLASÍ

s převodem zůstatku finančních prostředků ve výši 1 428 748,42 Kč z účtu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161-1166, Vondroušova 1161, Praha 6 - Řepy


II. UKLÁDÁ

ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF