Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.5
ze dne 22.07.2009

Usnesení k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Socháňova 1132-1134, Socháňova 1133, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SOUHLASÍ

s převodem zůstatku finančních prostředků ve výši 57 808,67 Kč z účtu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům, Socháňova 1133, Praha 6 - Řepy


II. UKLÁDÁ

ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF